تصاوير منتخب

۱ مطلب با موضوع «دلنوشته» ثبت شده است

۰

هدف مشخص عامل ثبات زندگی

دلنوشته جوانان

هدف مشخص عامل ثبات زندگی

اکثر مشکلات بیشتر انسان ها خصوصا جوانان از این نشأت می گیرد که هدف مشخص در زندگی ندارند.

دائما از این شاخه به آن شاخه می روند...

شغل عوض می کنند،شهر عوض می کنند... کشور عوض می کنند... دائما در حال اذیت کردن خودشان هستند.هدف مشخص در زندگی ندارند.

رسیدن به قله های موفقیت،استقامت،نظم و برنامه می خواهد.

البته کسانی که ازدواج می کنند باید همسری همیار و همکار داشته باشند وگرنه دچار مشکلات جدی می شوند و مجبورند به خاطر یک لقمه نان بی ارزش دست از اهداف والا بردارند.